TFSI met olieverbruik?

CLAIM NU UW TFsI SCHADe, klik hier

U heeft recht op schadevergoeding

SLUIT U AAN BIJ DE GROEPSPROCEDURE TEGEN VOLKSWAGEN /AUDI

Seat • AUDI • Volkswagen • Skoda

claims

Voortgang van de Claim

Stichting Audiclaim heeft inmiddels een gerenommeerd advocatenkantoor ingeschakeld om voor haar belangen op te komen, te weten Fort Advocaten NV te Amsterdam. Met een goed gedocumenteerde brief zijn op 11 november 2015 de dealers in Nederland aansprakelijk gehouden, PON Nederland alsmede Audi - lees: Volkswagen AG te Duitsland – door Fort Advocaten NV. In deze brief wordt duidelijk gemaakt dat het advocatenkantoor optreedt voor een grote groep benadeelden - de aanmelders bij de stichting - en dat Audi wordt uitgenodigd om een “minnelijk overleg” aan te gaan. In de brief wordt uitvoerig uitgelegd dat er sprake is van een gebrek in de motor - ondeugdelijke schraapveer van de zuiger - en dat alle eigenaren van deze Audi’s ongeacht bouwjaar en verloop garantie volledig schadeloos moeten worden gesteld.

Volkswagen AG of PON heeft per 25 november 2015 nog niet inhoudelijk gereageerd op de brief van 11 november 2015. Onze advocaten zullen hen daarom nogmaals aanschrijven. Bij gebreke van een inhoudelijke reactie zullen de advocaten aan de slag gaan om een dagvaarding op te stellen om zodoende een rechtszaak op te starten. In deze dagvaarding zal onder andere een verklaring voor recht worden gevraagd aan de rechter. Deze verklaring zal inhouden dat Volkswagen AG alsmede de dealers en PON aansprakelijk is voor het gebrek aan de motor, en dat zij gehouden zijn de ontstane schade te vergoeden. Ten eerste zijn dit de kosten (100%) van reparatie van het gebrek, alsmede nader te bepalen kosten zoals een forfaitair bedrag in verband met het verhoogd olieverbruik, vervangend vervoer en andere kosten.

Wij verwachten dat de rechtszaak positief zal aflopen, maar garanderen kunnen wij dit helaas niet. De reden hiervoor is dat er vrij veel bewijs voorhanden is - deskundigen geven aan dat er sprake is van een gebrek -, en dat Volkswagen AG gewoon niet kan ontkennen dat er sprake is van een gebrek. Hoe lang de rechtszaak zal duren weten we niet. We hopen natuurlijk dat Audi met onze advocaten aan tafel gaat, om tot een snelle minnelijke oplossing te komen. Dit is voor alle partijen de beste oplossing. Wij zullen u via de website op de hoogte houden wanneer de procedure aanvangt. 

De eis

In de Verenigde Staten heeft Volkswagen USA in een rechtszaak met alle gedupeerden geschikt waarbij de schade van de het olieverbruik en de defecten van de motor worden vergoed. Nu moet Volkswagen Group in de rest van de wereld over de brug komen. De kosten die Audi en Volkswagen-eigenaren noodgedwongen (hebben) moeten maken, zal moeten worden terugbetaald door Volkswagen Group AG en de fabrieksgarantie op deze motoren moet worden verlengd. AudiClaim.nl verzamelt klachten van consumenten en bedrijven om Volkswagen AG wereldwijd tot schadeloosstelling te bewegen.

REGISTeER nu uw CLAIM!

Over ons

Stichting AudiClaim.nl is een stichting naar Nederlands recht die alle relevante claims van consumenten en bedrijven wereldwijd bundelt. Door de claims samen te voegen ontstaat een ‘groepsvordering’. AudiClaim.nl zal hiermee maximale druk uitoefenen op Volkswagen Group AG om alle gedupeerden volledig schadeloos te stellen. De kosten van AudiClaim.nl worden voor een klein deel gedragen uit de inschrijfbijdrage van € 25,-(inclusief BTW) per deelnemer. AudiClaim.nl streeft schadeloosstelling na van de bij haar aangemelde dossiers. Indien het AudiClaim.nl lukt om een schadevergoeding voor u te bewerkstelligen ontvangt de stichting een succes fee van 20% van het schadebedrag ter dekking van de gemaakte kosten. 

 

Olieverbruik

Rechtszaak in de VS

Op 29 mei 2015 heeft de districtsrechtbank in Californië de schikking tussen Volkswagen in de VS en gedupeerde Audi-eigenaren goedgekeurd. Vanaf september 2015 zullen deze gedupeerden betalingen ontvangen ter dekking van de door hen geleden schade (de door hen gemaakte kosten voor modificatie). In grote lijnen houdt deze schikking in dat Audi de kosten vergoedt voor reeds uitgevoerde reparaties, dan wel reparaties kosteloos laat uitvoeren. Daarnaast verlengt Audi de fabrieksgarantie op de bedoelde motoren tot 8 jaar / maximaal 80.000 mijlen. Dit houdt in dat alle kosten die verband houden met het verhelpen van de olieconsumptie binnen deze termijn op kosten van Audi worden verholpen. Voor verdere gedetailleerde informatie over de getroffen schikking in de Verenigde Staten, verwijzen we naar de speciaal daarvoor onderhouden website: www.oilconsumptionsettlement.com 

 

 

OM WELKE MOTOREN GAAT HET?

Bent u eigenaar (of eigenaar geweest) van een auto met de volgende motor; 2.0 TFSI; 1.8 TFSI; 2.0 TDI 134 KW, 1.4 TFSI of 1.6 TFSI uit de bouwjaren 2009 t/m 2012, en heeft u op enig moment schade geleden door verhoogd olieverbruik, of verwacht u deze schade nog te leiden, dan kunt u deze schade nu claimen.

Uw schade kan bestaan uit o.a. de betaling van de reparatie, diagnose en olieweging, de kosten voor motorolie en/of waardevermindering van de auto. De motoren zijn gemonteerd in auto’s van het merk AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT en Škoda.